← Vaata kõiki postitusi

tehnoloogia

Mis on peata sisuhaldussüsteem ehk headless CMS?
Ian Leman

Ian Leman

Mis on headless CMS ehk peata sisuhaldussüsteem?

Ilusate ja kasutajasõbralike kodulehtede tegemine on oluline

Kiiresti arenevas infoühiskonnas on laialt levinud vajadus enda tegemisi või äri internetis kajastada, mille tõttu on kaasaegsed, ilusad ja kasutajasõbralikud kodulehed inimestele oluliseks muutunud. Veebiarendus ja veebidisain on aktuaalsed valdkonnad ning seejuures ei pääse me üle ega ümber sisuhaldussüsteemidest. Sisuhaldussüsteem (inglise keeles content management system, lühidalt CMS) on tööriist, millega luua veebilehtede jaoks sobivas formaadis sisu.

Sisuhaldussüsteeme võib jaotada peata sisuhaldussüsteemideks ja traditsioonilisteks sisuhaldussüsteemideks. Sisuhaldussüsteeme saab lisada ka veebiserveritele, mille tulemusel võib sisuhaldussüsteemi roll laieneda ka veebisaidi tööriista valdkonda.

Mis on peata sisuhaldussüsteem?

Peata sisuhaldussüsteemi eripära on, et selles süsteemis sisu looval inimesel puudub suurel määral kontroll veebilehe väljanägemise üle ning kuna väljanägemist nimetatakse front-end’iks, inglise keeles tuntud kui ka head (pea), siis tulenebki siit termin “peata sisuhaldussüsteem”. Back-end ehk body (keha) on aga antud sisuhaldussüsteemis kesksel kohal ning sisuloome on nii-öelda veebilehe telgitagustes kasutaja jaoks väga mugavaks tehtud.

Peata sisuhaldussüsteemi on lihtsam kirjeldada seda traditsioonilise sisuhaldussüsteemiga võrreldes. Peata sisuhaldussüsteem tegeleb vaid sisu haldamisega, samas kui traditsiooniline sisuhaldussüsteem vastutab nii sisu talletamise, levitamise kui ka väljanägemise eest. Teisisõnu keskendub peata sisuhaldussüsteem vaid sisu talletamisele ja erinevatesse süsteemidesse edastamisele ning süsteemist on eemaldatud disainielement.

MarketWatch’i aruande järgi prognoositakse CMS-valdkonnale jõudsat kasvu: 62,4 miljardilt USA dollarilt aastal 2020 116,2 miljardi USA dollarini aastal 2025, seejuures on aastane liitkasvumäär 13,3%.

Kuidas toimib traditsiooniline sisuhaldussüsteem vs peata sisuhaldussüsteem

Traditsioonilise sisuhaldussüsteemi põhimõtted ja omadused

Kõige tuntum traditsiooniline sisuhaldussüsteem on populaarne kodulehtede valmistamise platvorm WordPress. Traditsioonilise CMS-i puhul on front-end ja back-end omavahel seotud ning kasutaja saab muuta mõlemat. Seejuures aga kaasneb selle nüansiga mitmeid asjaolusid, millega tuleb arvestada. Traditsioonilised CMS-id ei ole nii arendajasõbralikud kui peata CMS-id, sest tuleb kokku puutuda suhteliselt vanade ja spetsiifiliste raamistikega, mis ei võimalda olla väga paindlikud. Traditsioonilise CMS-i puhul on keeruline ühelt süsteemilt teisele üle minna. Selle tõttu on innovaatiliste tehnoloogiate kasutamine keerulisem ning projektid võivad stagneeruda.

Traditsiooniline sisuhaldussüsteem kasutab palju erinevaid veebilehe teemasid (themes) ja pluginaid. See aga mõjutab veebilehe laadimiskiirust. Üldiselt mida rohkem pluginaid veebilehel on, seda aeglasem on lehe laadimiskiirus. Suuremahuliste WordPress lehtede puhul on lehe laadimisaja parandamine eriti keeruline probleem, sest arendajate ülesandeks on sellisel juhul keeruliste süsteemide ümber arhitekteerimine. Kaua laadiv leht mõjub halvasti SEO-le ning ei võimalda kodulehte eriti tõhusalt otsingumootorisõbralikuks muuta, kuna Google ei pea aeglaseid lehti väärtuslikeks ning langetab need otsingutulemustes tahapoole. See aga omakorda mõjub negatiivselt müügitulemustele ja seega ka ärile.

Peata sisuhaldussüsteemi põhimõtted ja omadused

Peata sisuhaldussüsteemis tehakse vajalikke operatsioone aga täielikult back-end’is, mis ei tugine jäikadele raamistikele. Selle asemel kasutatakse rakendustarkvara liidest ehk API’t selleks, et lisada front-end, läbi mille kuvatakse just selliste visuaalsete omadustega veebileht nagu vaja. Front-end ja back-end on üksteisest eraldi, mis on arendajatele väga mugav ja võimaldab neil oma töös olla paindlik. Tänu sellele on võimalik hõlpsalt luua soovitud omadustega veebileht. Võiks öelda, et API suhtleb sisuhaldussüsteemi kui andmebaasiga, et tuua vajalik sisu esile päringu kaudu. Ühtlasi võimaldab API-de põhine ökosüsteem mugavalt liikuda erinevate CMS-teenuste vahel.

Kuna traditsioonilisel CMS-il on front-end ja back-end seotud, mõjutab näiteks probleem back-end’is ka front-end’i laadimise kiirust. Peata sisuhaldussüsteemis aga ei mõjuta back-end’is olev probleem front-end’i, seega külastaja jaoks on lehel rikke esinemise tõenäosus väiksem. Teisisõnu toimib peata sisuhaldussüsteem turvaliselt ja on hästi skaleeritav, sest front-end’i arhitektuur on sõltumatu CMS’i back-end’ist.

Kuna front-end ja back-end on üksteisest eraldi, on peata sisuhaldussüsteemiga lehed vähem vastuvõtlikud küberrünnakutele, näiteks DDoS-ile.

Peata CMS on kiire, sest võimaldab integreerida järgmiseid tehnoloogilisi lahendusi:

 • Renderdusmeetodid, näiteks serveripoolne renderdamine (Server-Side Rendering, SSR)
 • Staatilise lehe genereerimine (Static Site Generation, SSG)
 • Uusimad tehnoloogiad, nagu näiteks JavaScripti raamistikud ja JAMstack

Staatilise lehe genereerimine on seejuures väga oluline tööriist, sest loob andmete ja templiitide (templates) põhjal täieliku staatilise HTML-i veebisaidi. Põhimõtteliselt automatiseerib staatilise saidi generaator üksikute HTML-lehtede kodeerimise ja valmistab need lehed kasutajatele näitamiseks ette. Kuna need HTML-lehed on nii-öelda eelnevalt ette ehitatud, laevad need kasutajate brauserites väga kiiresti ära.

Peata sisuhaldussüsteemi valimine sõltuvalt projekti suurusest ja eesmärkidest

Mida suuremahulisem on äri, seda keerukama struktuuriga peata sisuhaldussüsteemi on vaja arendada. Samas sobib peata sisuhaldussüsteem hästi ka väiksematele kiiresti edasi liikuvatele projektidele. Peata sisuhaldussüsteemi eeliseks on võimalus projekti arhitektuuri ajas muuta, mistõttu ei jää ta ajale jalgu ning kasvab vastavalt vajadustele, jäädes ikkagi 100% SEO-sõbralikuks.

Startupides ning tehnoloogiaga seotud ettevõtetes on eriti populaarne kasutada peata sisuhaldussüsteeme avalike veebiprojektide loomiseks. Põhjus peitub selles, et peata sisuhaldussüsteemiga saab ettevõtte põhitoodet loov arendaja ehitada ettevõttele avaliku veebi ilma, et ta peaks kasutama WordPressiga seonduvat PHP-skriptimiskeelt. Üldjuhul tähendab see, et arendaja loob veebiprojekti JavaScripti ökosüsteemis.

Peata sisuhaldussüsteemi tugevad küljed

Eelnevalt esitatud infost järeldades võib öelda, et peata sisuhaldussüsteemidel on palju plusspunkte:

 • Hea kasutajakogemus. Peata sisuhaldussüsteemi sisu luuakse mugavalt ühest kesksest kohast ning puudub vajadus mitmes erinevas kanalis toimetada. See on väga oluline digiturunduses just kasutajakogemuse jaoks, kuna tagab, et kasutaja näeb visuaalselt korrektset sisu sõltumata sellest, millisest seadmest või milliselt ekraanilt ta seda vaatab. Kui kasvab vajadus keerukama lehe jaoks, siis saab peata sisuhaldussüsteemis üles ehitada vastavalt vajadusele keerukama struktuuri.
 • Paindlikkus arendajate jaoks. Kuna peata sisuhaldussüsteem on API-põhine (või mõne süsteemi puhul Git-i põhine), siis on arendajatel vaba valik programmeerimiskeele valimisel, et mugavalt ehitada kasutajale nähtavat presentatsioonikihti. Puudub vajadus end piirata kindlate programmeerimiskeelte, raamistike või tehnoloogiatega.
 • Kiire arendusprotsess. Puuduvad platvormiülesed piirangud, mis mõjuksid halvasti arendaja tööprotsessile või lehe kiirusele. Seetõttu saavad arendajad lehte kiiremini ehitada. Lisaks võimaldavad peata sisuhaldussüsteemid lihtsalt ja turvaliselt endaga liidestada erinevaid olemasolevaid süsteeme väljastpoolt lehte.
 • Keerulisema lehe üles ehitamine paralleelselt äri kasvades pole probleem. Nagu eelnevalt välja toodud, siis on võimalik peata sisuhaldussüsteemi progressiivselt keerulisemaks arendada. Uue funktsionaalsuse, alamlehe või muu digitaalse elemendi lisamine on lihtne, nagu ka sisu ümber struktureerimine. 
 • Automatiseeritud uuendused. Peata sisuhaldussüsteemis puudub vajadus pidevalt manuaalselt uuendada süsteemi tarkvara ja muid komponente. See hoiab kokku aega ja raha. Seetõttu saavad arendajad ja turundajad segamata keskenduda väärtusliku kasutajakogemuse loomisele.
 • PHP-põhisest süsteemist eraldumine. Kuna peata sisuhaldusüssteemid on API-põhised, on võimalik kogu avaliku veebi projekt arendada vaid JavaScripti kasutades. WordPressi lehe arendus nõuab seevastu nii PHP- kui JavaScripti-arendust. Lisaks sellele on JavaScript kõige populaarsem arenduskeel.
 • Turvaline arendusprotsess. Peata CMS-id pakuvad arendajatele väga head tuge. Kui soovid arendada midagi tavapärasest erinevat, siis on võimalik kasutada erinevaid raamistikke ja avatud lähtekoodiga API’t kartmata, et soovitud tulemust ei ole võimalik luua või et see ei pruugi olla turvaline.

Peata sisuhaldussüsteemi nõrgad küljed

Kuigi peata sisuhaldussüsteemidel on väga palju häid omadusi, siis kaasnevad nendega teatud kitsaskohad:

 • Keerukus. Kui lisada peata sisuhaldussüsteemi rohkem komponente, suureneb ka struktuuri keerukus. See nõuab lisaressurssi, peamiselt pädeva arendusmeeskonna täiendamise või mõningase töökoormuse tõstmise näol.
 • Piirangud visuaalse sisu esitamises. Kuna back-end ja front-end on eraldatud, siis on visuaalne esitus suhteliselt fikseeritud. Sisu saab teatud piires muuta, aga mitte väga dünaamiliselt. Näiteks ei ole reeglina võimalik muuta paljude elementide suurust ja paigutust. 
 • Rahaline kulu. Peata CMS-ide korral tuleb maksta eraldi presentatsioonikihi (front-end’i) eest, mis tõttu võib kujuneda projekti disainimine, loomine ja haldamine kallimaks. Mida rohkem komponente süsteemi lisad, seda rohkem tuleb maksta arenduse eest.

Peata sisuhaldussüsteemi majutusvõimalused

Enamjaolt kasutatakse peata sisuhaldussüsteemide majutamisel SaaS-teenuseid (Software as a Service ehk tarkvara kui teenus). See tähendab, et  andmeid hoitakse pilves ning andmete pärimiseks ja töötluseks on arendatud API-d. Mõned peata sisuhaldussüsteemide pakkujad aga võimaldavad majutada süsteeme omaenda serverites ja andmebaasides. See aga tähendab suuremat vastutust operatsioonide ja haldamise osas.

SEO peata sisuhaldussüsteemi korral

Kuna traditsiooniline sisuhaldussüsteem on domeeniga tihedalt seotud ja kontrollib, kuidas sisu renderdatakse, võimaldab vastava platvormi (nt WordPress-i või Drupal-i) kasutamine hõlpsasti lisada pluginaid ja teemasid, mis võimaldavad muuta ja lisada lehtede pealkirju, kirjeldusi ja muid metasilte, et leht oleks SEO-sõbralik. Peata sisuhaldussüsteem ei kontrolli aga otse sisu renderdamise viisi oma platvormidevahelise paindlikkuse tõttu, mistõttu tuleb seda käsitleda erinevalt.

Peata sisuhaldussüsteemides on võimalik lisada veebilehtede sisustruktuuri kõiki metasilte. Sõltuvalt peata sisuhaldussüsteemist on temas rohkem või vähem sisse ehitatud SEO funktsionaalsust. Kõige rohkem SEO-le keskenduvate peata sisuhaldussüsteemidega saab kõikide veebilehtede tehnilise SEO skoori viia 100 punktini ehk maksimumini. Kusjuures parem SEO-sõbralikkus on ka peamine argument, miks liikuda WordPressi maailmast edasi. 

Kasutatud allikad: 1 https://www.e2msolutions.com/guide/headless-cms-guide/ 2 https://flatlogic.com/blog/best-headless-cms/ 3 https://naturaily.com/blog/comparison-of-15-headless-cms-for-jamstack-websites 4 https://www.cloudflare.com/learning/performance/static-site-generator/ 5 https://hygraph.com/academy/headless-cms-seo-best-practices

Contact hero vector union img

Kontakt

Loome kvaliteetseid veebilehti ning pakume digturunduse täislahendust keskendudes SEO, tasulise reklaami ja e-maili turundusele. Võta meiega ühendust meili teel või

broneeri tasuta 30-minutiline kõne
Grupp

WebTailor on osa DevTailor Groupist, mis arendab mobiilirakendusi, veebirakendusi ja riistvaraprojekte.

Kontakt

Turundus ja müük

ian@webtailor.ee

Make It Bit OÜ

Registrikood

16532093

KMKR nr

EE102519693

Aadress

Laeva 2

Creative Union

10111 Tallinn

Estonia